Općina Usora – Donacija Narodne Republike Kine u poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi

poljoprivredna mehanizacija

Na temelju članka 55.Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“ br.32/02 i 102/09) i člana 12. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“,br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07,35/09, 59/09,103/09, 87/12 i 6/13) i na temelju članka 22. i 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 23/99, 21/03, 33/03), bilateralnog Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji od 29. 12. 2005. godine između Vlade Narodne Republike Kine i Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine, kao i na temelju Sporazuma o donaciji i Odluke o izboru prioritetnih područja – opština i gradova, i Brčko  Distrikta u kojima će se implementirati projekat pomoći raseljenim licima i povratnicima doniran od strane Vlade Narodne Republike Kine Bosni i Hercegovini 

 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje

 JAVNI POZIV 
za podnošenje prijava za dodjelu donacije Narodne Republike Kine Bosni i Hercegovini u poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi na području slijedećih opština,gradova i distrikta:

(Bihać, Bileća, Bijeljina, Brčko distrikt, Brod, Bratunac, Bugojno, Bos.Grahovo, Bos.Krupa,Centar Sarajevo, Čapljina, Čajniče, Doboj, Donji Vakuf, Drvar, Derventa, Domaljevac-Šamac, Dobretići, Foča, Foča-Ustikolina, Fojnica, Gacko, Goražde, Glamoč, Gradiška, Han Pijesak, Ilijaš, Istočni Drvar, Ilidža, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo,Jajce, Kakanj, Konjic, Kalinovik, Kotor Varoš, Kupres, Livno, Lukavac, Milići, Mostar, Modriča, Nevesinje, Novo Goražde, Novi Grad, Novi Grad-Sarajevo, Novi Travnik, Olovo, Orašje, Odžak, Prijedor, Pelagićevo, Pale, BosanskiPetrovac, Rama-Prozor, Ravno, Ribnik, Rogatica, Rudo, Sanski Most, Sokolac, Srebrenica, Stolac, Šamac, Trnovo-RS, Trnovo–FBiH, Teslić, Travnik, Trebinje, Ugljevik, Usora, Uskoplje-Gornji Vakuf, Vareš, Visoko, Vlasenica, Višegrad, Zvornik, Zenica i Žepče).

I- Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava/zahtjeva/projekata fizičkih i pravnih lica za dodjelu donacije Vlade Narodne Republike Kine  Bosni i Hercegovini u poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi sa sljedećim specifikacijama: 

1.  Traktori sa priključcima (komada 180);
2.  Motokultivatori sa priključcima (komada 70);
3.  Motorne pile (komada 100);
4.  Oprema za mljekarstvo:
a)  50 setova za mužu;
b)  40 spremnika za hlađenje mlijeka;
c)  20 uređaja za analizu mlijeka.

 

II- Pravo na podnošenje zahtjeva

 Prijavu/zahtjev/projekat na Javni poziv mogu podnijeti:

 1.  Fizička lica: povratnici i  raseljene osobe –  poljoprivredni proizvodači ili  oni  povratnicii /ili raseljene osobe koje se bave drugom djelatnošću u vezi sa namjenom ove donacije;
2.  Pravna lica:
a)  udruženja koja okupljaju povratnike i raseljene osobe – poljoprivredne proizvođače;
b) zemljoradničke zadruge, čiji su članovi i kooperanti povratnici i raseljene osobe-poljoprivredni proizvođači.
c) preduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom a čiji su osnivači i/ili uposlenici povratnici i raseljene osobe.

 

III- Opći kriteriji

1. Opšti kriteriji su obavezujući za sve potencijalne korisnike; 
2. Opšti kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika donacije su:

 

2.1. Opći kriteriji za fizička lica

a)  Da je raseljena osoba u BiH ili povratnik;
b)  Da posjeduje imovinu i druge resurse potrebne za bavljenje   poljoprivredom ili drugom djelatnošću u vezi sa namjenom predmetne donacije
Dokazi:
Potvrda o statusu povratnika ili raseljenog lica izdata od strane nadležnog organa uprave
– ZK izvadak, posjedovni list ili dokaz o stočnom fondu iz registra;
     (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci) ili ugovor o zakupu ili drugom pravnom osnovu za korištenje;

 

2.2. Opći kriteriji za pravna lica

Da je podnositelj zahtjeva za donaciju registrirani pravni subjekt za poljoprivrednu ili drugu djelatnost u vezi sa namjenom donacije, koji spada u jednu od kategorija pravnih subjekata:

a) Da je podnosilac zahtjeva za donaciju udruženje čiji su članovi povratnici ili raseljene osobe koje se bave poljoprivrednom djelatnosti ili drugom privrednom djelatnosti u vezi sa namjenom ove donacije;
b) Da je podnosilac zahtjeva za donaciju zemljoradnička zadruga koja se bavi poljoprivrednom djelatnosti ili drugom privrednom djelatnosti u vezi sa namjenom ove donacije čiji su članovi ili kooperanti povratnici ili raseljene osobe;
c) Da je podnosilac zahtjeva za donaciju manjeg preduzeća koje se bavi poljoprivrednom djelatnosti ili drugom privrednom djelatnosti u vezi sa namjenom ove donacije a čiji su osnivači i/ili usposlenici povratnici ili raseljene osobe.
Dokazi:
a)  Ovjerena kopija akta o registraciji;
b)  Lista članova, kooperanata i zaposlenih ovjerena od strane nadležnog organa uprave da se radi o povratnicima i raseljenim licima.

 

IV- Posebni kriteriji

1.   Posebni kriteriji će se vrednovati prilikom izbora korisnika;
2.   Posebni kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika su:

 

2.1. Posebni kriteriji za fizička lica

1.  Imovina i resursi potrebni za djelatnost kao što su zemljište, objekti, stoka i druga metarijalna sredstva;
2.  Da potenicalni korisnik nije koristio finansijska sredstva ili druge oblike pomoći putem donacije koje su imale iste ili slične namjene (poljoprivredna mehanizacija ili oprema);
3.  Broj članova domaćinstva. 
Dokazi:
1.ZK izvadak, posjedovni list (ne stariji od 6 mjeseci), ugovor ili rješenje o korištenju; 
2. Izjava da ranije nije koristio donatorska sredstva za iste ili slične namjene (ovjerena od strane opštinskog organa); 
3.Kućna lista.

 

2.2. Posebni kriteriji  za pravna lica

1.  Da potencijalni korisnik nije koristio finansijska ili druga sredstva pomoći u vezi sa namjenom predmetne donacije;
2. Da zapošljava povratnike i raseljene osobe;
3. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2013.godinu-uz zahtjev za donaciju za traktore.
Dokazi:
1. Projekat za djelatnost sa priloženim dokazima o postojećoj imovini i resursima – za zadruge i manja preduzeća;
 2. Izjava da nije koristio pomoć u finansijskim sredstvima ili drugim oblicima donacije koji su imali iste ili slične namjene, ovjeren od strane nadležnog organa;
 3. Izjava o broju lica povratnika i raseljenih koje će obuhvatiti ovaj projekat;
 4. Bilans stanja i uspjeha i druge reference.

 

V- Prijava

 Prijava se podnosi na obrascu koji je sastavni dio javnog poziva, i koji se može preuzeti u opštinama za koje  je  raspisan  Javni  poziv,  na  web  stranici  Ministarstva  za  ljudska  prava  i  izbjeglice  BiH www.mhrr.gov.ba ili u regionalnim centrima Ministarstva, kako slijedi:

•   Regionalni centar Sarajevo, Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo, tel. 033/714-207;
•   Regionalni centar Banja Luka, Jevrejska 73, Banja Luka, tel. 051/223-580;
•   Regionalni centar Mostar, Kardinala Stepinca 9, Mostar, tel. 036/555-841;
•   Regionalni centar Tuzla, Kralja Tvrtka 2, Tuzla, tel. 035/253-603.

 

VI- Vrijeme trajanja javnog poziva

 Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave u dnevnim novinama i na web stranici Ministarstva (18.3.2014.)  zaključno do02.04.2014. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

VII- Dostavljanje popunjenih prijava

Popunjene  i  potpisane  prijave  za  dodjelu  donacije  sa  priloženim  dokumentima  iz  Javnog  poziva dostavljaju se lično ili preporučenim poštom na adresu:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine,
Trg BiH br. 3
Sarajevo 71000,
sa naznakom “Prijava za donaciju Narodne Republike Kine Bosni i Hercegovini u poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi-ne otvaraj”.
 
 
                                                                                                        M I N I S T A R
mr.sc. Damir Ljubić
Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s